CÔNG TY TNHH RAIKA

Địa chỉ: 268 Tập Đoàn 6B, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

MSDN & MST : 0316500048

Điện thoại: (028) 3535 1597

E-mail : contact@raika.vn