HEO/ LỢN RỪNG LAI

Raika chuyên chăn nuôi và phân phối các sản phẩm thực phẩm thịt heo rừng được nuôi theo hướng sạch, hữu cơ và an toàn sinh học

NẤM BÀO NGƯ XÁM

Raika chuyên trồng trọt và phân phối các sản phẩm thực phẩm nấm bào ngư xám được trồng theo hướng sạch, hữu cơ và an toàn sinh học

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG

Phân phối, cung cấp & chuyển giao các quy trình quy trình ứng dụng công nghệ cho chăn nuôi, trồng trọt hiện đại, sạch và an toàn sinh học

Company MAXXmarketing GmbH