GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG

Phân phối, cung cấp & chuyển giao các quy trình quy trình ứng dụng công nghệ cho chăn nuôi hướng sạch và an toàn sinh học

Phân phối, cung cấp & chuyển giao các quy trình quy trình ứng dụng công nghệ cho trồng trọt hướng sạch và an toàn sinh học

Company MAXXmarketing GmbH